Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 1290 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

30 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00
Sala narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00
Dom Strażaka w Grodzicznie
XIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


24 października 2019 roku o godzinie 9:00
Dom Strażaka w Grodzicznie
XII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


30 września 2019 roku o godzinie 11:00
Dom Strażaka w Grodzicznie
XI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


29 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
X Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


17 lipca 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


26 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


31 maja 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


26 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VI Sesja Rady Gminy Grodziczno


7 marca 2019 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
V Sesja Rady Gminy Grodziczno

25 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/271/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia delegatów Gminy Grodziczno na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęca.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


21 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
III Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie III sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
10. Otwarcie debaty budżetowej:
a) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-635/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 20.11.2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2019-2027.
b) przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-637/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowaniu deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2019 rok.
c) przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-637/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2019 rok.
d) przedstawienie Uchwały Nr 1/208 Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 grudnia 2018 roku, w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2019-2027.
e) dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2019-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Planowania, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” reprezentanta Gminy Grodziczno.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad sesji.


Pobierz protokół (PDF)


30 listopada 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
II Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/12 położonej w obrębie Montowo stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 w Gminie Grodziczno.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2019-01-07 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2019-01-07 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2020-01-27 11:54 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
142
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.