Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 1256 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

15 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
6. Przekazanie dwóch rowerów rehabilitacyjnych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz uhonorowanie darczyńców wspomagających od szeregu lat Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
11. Otwarcie debaty budżetowej:
a) przedstawienie uchwały Nr RIO VIII-0120-464/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z 17 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
b) przedstawienie uchwały Nr VIII-120-463/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
c) przedstawienie uchwały Nr VIII-120-465/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2017 rok.
d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023,
e) dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Grodziczno na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w gminie Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Grodziczno.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


17 listopada 2016 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Grodziczno.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


21 październik 2016 roku o godzinie 10:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


29 wrzesień 2016 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Katlewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg ginnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


30 sierpień 2016 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/4 o pow. 0,2246 ha i 130/3 o pow. 0,1070 ha położonych w obrębie Mroczenko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125/6 o pow. 0,1567 ha położonej w obrębie Mroczenko.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


25 lipiec 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Nowe Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodziczno.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


22 czerwiec 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Iława.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


20 maj 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2015,
c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-136/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015.
a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2015, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2015 i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-182/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno absolutorium za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025”.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


29 kwiecień 2016 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


18 kwiecień 2016 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Nowym Mieście Lubawskim dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Grodziczno w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


18 marzec 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVI Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przyjęcie „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/102/2016 Rady Gminy Grodziczno w Grodzicznie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/103.2016 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


12 lutego 2016 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XV Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie budynku Ośrodka Zdrowia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Mrocznie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziczno”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/1 położonej w obrębie Boleszyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


15 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2016-01-18 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2016-01-18 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2016-12-29 12:16 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
167
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.