Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, bieżące, menu 1239 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

2013

14 listopada 2013 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2014 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.


Pobierz protokół (PDF)


30 września 2013 roku o godzinie 11:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


11 września 2013 roku o godzinie 11:00

w świetlicy wiejskiej w Zwiniarzu
XXXV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Nowo miejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno Nowe Grodziczno 10a w spółkę prawa handlowego pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grodziczno Sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


7 sierpnia 2013 roku o godzinie 10:00

w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie
XXXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i usług Centrum Turystycznego w Ostaszewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej deminimis.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


25 lipca 2013 roku o godzinie 10:00

w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie
XXXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania, czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


27 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00

w OSP Nowym Grodzicznie
XXXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Wręczenie nagród ufundowanych przez Radną Obwodu Nr 1 Nowe Grodziczno Panią Irenę Gorczyńską dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
8. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Nowe Grodziczno oznaczonej w ewidencji jako działka nr 446/16, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania, czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


27 maja 2013 roku o godzinie 11:00

Świetlica wiejska w Kuligach
XXXI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie wyróżnień za służbę na rzecz społeczności lokalnej.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212 o pow. 0,2100 ha, położonej w obrębie Nowe Grodziczno.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


30 kwietnia 2013 roku o godzinie 11:00
Centrum Turystyczne w Ostaszewie
XXX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2012, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2012.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ro realizacji projektu „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości przyjętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, będące własnością Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


28 marca 2013 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnia zbiorników bezodpływowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 104/1 i 105/4, położonych w obrębie Rynek, będących własnością Gminy Grodziczno.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


6 marca 2013 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie odznaczeń dla rodziców „Za zasługi dla obronności kraju”.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 o pow. 0,0232 ha położonej w obrębie Linowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/1 o pow. 0,0053 ha położonej w obrębie Linowiec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie, oraz nadania statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz trybu ich pobierania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2013-03-13 przez Mirosława Kamińska
udostępniono
2013-03-13 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2013-12-23 14:33 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
118
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.