Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2006, bieżące, menu 1212 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006

2006


29 grudnia 2006 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
III Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
11.Podjecie uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Grodziczno do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin"Działdowszczyzna".
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród, oraz w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na lata 2007-2010.
15.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomani w Gminie Grodziczno na lata 2007 -2010.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej.
18.Odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski.
19.Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


30 listopada 2006 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
II Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Ślubowanie Wójta.
6. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
7. Podjecie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo, gmina Grodziczno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w rejonie jeziora Kiełpińskiego, obejmujących tereny budownictwa letniskowego, mieszkaniowego i rekreacji.
9. Podjecie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10.Podjecie uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
11.Informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2007 roku.
12 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
13 Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady i radnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
16. Zakończenie obrad sesji

Pobierz protokół (PDF)


23 listopada 2006 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
I Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy.
2. Złożenie ślubowania przez radnych..
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Podjecie uchwały w sprawie: stwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Grodziczno.
a/ Ślubowanie Wójta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
17.Zakończenie obrad sesji

Pobierz protokół (PDF)


Metryka

sporządzono
2008-01-16 przez
udostępniono
2008-01-16 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2008-01-21 12:28 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
175
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.