Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Prawo Statut
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut, bieżące, menu 1182 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut

Statut

Uchwała Nr XLIX/316/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno


Uchwała Nr XL/264/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno


UCHWAŁA NR VII/64/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno


UCHWAŁA NR XL/258/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno


UCHWAŁA NR XVIII/137/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno


UCHWAŁA NR IX/73/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno


UCHWAŁA NR XIX/145/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno

- załącznik


UCHWAŁA Nr IX/ 88/ 2003
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 1 w związku z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806/, Rada Gminy Grodziczno uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Grodziczno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Grodziczno Nr III / 25 /2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

STATUT GMINY GRODZICZNO
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Metryka

sporządzono
2013-08-20 przez Mirosława Kamińska
udostępniono
2013-08-20 02:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2019-01-25 12:57 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
363
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.